Fastighets Ab Havets Hus

Styrelsens 2018 ordförande är Erik Sjöberg och viceordförande Alice Lillas och
styrelsemedlemmar är Mikael Alaviitala, Ralf Degerlund, Susanna Lindeman, Rolf Sund
och Carola Lithén.

Havets hus aktieägare är Korsholms kommun, Replot skärgårds hembygsförening,
Stundars och Forststyrelsen.