Vad är Havets Hus?

I juni 2009 öppnades Havets Hus infopunkt invid Replot bro - inkörsporten till Kvarkens naturarv. Kvarkens skärgård är sedan 2006 inskrivet på UNESCO:s lista över världsarv.
 
Havets Hus informerar besökare om världsarvet samt aktiviteter, service och aktuella evenemang i Kvarkens skärgård. Infopunkten är öppen alla dagar i veckan. Hit kan turister och övriga intresserade vända sig för att få fakta om naturarvet, vägledning, tips på aktiviteter och dagsprogram för sin skärgårdsvistelse. Man kan även ringa till Havets Hus för information. Havets Hus är utrustat med goda dataförbindelser och mycket information. Personalen hjälper gärna till, och kan vid behov ge råd om vart kunden ytterligare kan vända sig.
 
Till Havets Hus kan även lokala föreningar och företagare inom turistbranschen vända sig, om man önskar att information om verksamhet/tillställningar ska tillhandahållas vid
infopunkten. Från Havets Hus sida är vi intresserade av att kunna erbjuda så mångsidig och aktuell information som möjligt.
 
Havets Hus betjänar under sommaren från juni till slutet av augusti. Stockstugan invid Berny´s kommer under de närmaste åren att vara infopunktens verksamhetsställe. Under tiden fortskrider planeringen av det egentliga Havets Hus på Bergskäret (ön ca. 50 m söder om Replot bro). Visionen är en informations- och samlingsplats året om, vilken både turister och näringsidkare ska kunna dra nytta av.
 
Havets Hus hälsar Er varmt välkomna att ta kontakt eller komma in på besök!